Aktivering og berigelse

Dværgpapegøjer og spurvepapegøjer er små intelligente papegøjer, som har formået at tilpasse sig et kunstigt miljø - under beskyttede forhold i fugleholderens varetægt. Men skal disse papegøjer bevare deres livlige adfærd og ikke blive inaktive og kun forlade den "vanlige siddepind" for at æde af den "vanlige foderskål", skal de udfordres og aktiveres. Aktivering og berigelse bør derfor være en del af ethvert fornuftigt og sundt fuglehold.


Aktivering
Den rigtige aktivering vil ikke blot berige fuglenes liv og øge niveauet for deres velbefindende, men den vil også berige den fugleholder, der elsker at observere sine fugle. Selvom de anvendte aktiveringsredskaber på sin vis er unaturlige, giver det alligevel fuglene mulighed for at udvise deres naturlige adfærd og få opfyldt deres biologiske behov. Det gælder om at udfordre deres naturlige nysgerrighed, give dem mulighed for at søge efter foder, kravle og gnave i skiftende miljøer.
Aktivering kan inddeles i fem forskellige kategorier.

o                    Socialt samvær

o                    Miljøændring

o                    Fodersøgning

o                    Fysisk udfoldelse

o                    Sanseindtryk

De nævnte kategorier overlapper selvfølgelig hinanden - forstået på den måde, at aktivering med fodersøgning måske også medfører fysisk udfoldelse samt evt. miljøændring o.s.v.

Socialt samvær: Papegøjer er sociale fugle, som man i naturen altid vil opleve i par - evt. par med unger eller i en større flok. Det er derfor vigtigt at holde de små papegøjer sammen med artsfæller og evt. lade dem udleve deres yngleadfærd. Socialt samvær må betegnes som den mest naturlige berigelse.

Miljøændring: Forandring fryder, som man siger, og det gælder også for vore små papegøjer, der i naturen fouragerer (søger foder og vand) i store og til tider meget varierede områder. Under beskyttede forhold (i bur og voliere) er pladsen begrænset af "fire vægge". Derfor er der brug for at ændre indretningen i det bur eller den voliere, fuglene opholder sig i.

Fodersøgning: Fugle under beskyttede forhold bruger omkring 20 – 30 minutter om dagen på fouragering, i naturen bruger de det meste af dagen. Med forskellige aktiveringsredskaber kan man give papegøjerne mulighed for at bruge tid på at søge efter foder - typisk søgning efter diverse "godbidder" (solsikke, rosiner, pinjekerner, tørret frugt el.lign.).

Fysisk udfoldelse: Dværgpapegøjer og spurvepapegøjer elsker at kravle rundt i og på ting, der gynger og vipper. De bevægelige dele i bur og voliere er med til at styrke motorikken hos fuglene.

Sanseindtryk: Variere foderet med mange forskellige foderemner. Skift imellem forskellig frugt og grønt hver dag - brug evt. årstidens frugt og grønt fra naturen. Giv fuglene mulighed for (ikke tvinge dem til) at komme ud og føle vinden, regnen og solen. Lad evt. en radio spille stille og roligt - der hvor fuglene opholder sig.


Aktiveringsredskaber
Det er altid en god idé, hvis de aktiveringsredskaber man bruger, kan genbruges. Det er også vigtigt, at de nemt og hurtigt kan gøres klar til fuglene, dels fordi man nemmere får det gjort, og dels fordi det ikke skal blive til aktivering af fugleholderen.
Er man bare lidt kreativ, kan man selv fremstille sine aktivitetsredskaber. Man kan også købe forskellige aktiveringsredskaber eller andet, der kan bruges til aktivering.
Kun fantasien sætter begrænsning for, hvad der kan bruges til aktivering, man skal blot sikre sig, at fuglene ikke kan komme til skade. Kontroller at de ikke kan komme til at sidde fast med negle, tæer eller hovedet. Det er også vigtigt at kigge efter skarpe genstande, som fuglene kan skære sig på.
Hjemmelavet: Enhver, som ikke stiler efter design prisen – papegøjerne er ligeglade, kan fremstille simple aktivitetsredskaber, som fuglene kan få meget tid til at gå med. Har man det materiale, man skal bruge, kan de fleste ting fremstilles på meget kort tid og forhåbentlig genbruges mange gange.
Det bedste materiale til aktiveringsredskaber er selvfølgelig naturmateriale som naturreb, natursnor og træ i form af grene og ubehandlede brædder. Men man kan også bruge materialer af pap, papir, stof og plastik m.m.