Dværgpapegøjer(Agapornis)

Dværgpapegøjer er små livlige og farveprægtige papegøjer fra den del af det afrikanske kontinent, der ligger syd for Sahara, samt Madagaskar. Agapornis(som er sammensat af agape = kærlighed og ornis = fugl) = kærlighedsfugl. Berettigelsen af dette navn er man ikke i tvivl om. Som regel holder de sammen som par i hele livet, og det er typisk at se dem siddende tæt sammen og nusse og pudse hinandens fjerdragt. Et kendetegn for dværgpapegøjerne er, at de bygger rigtige reder i redehuler, såsom i træer, tuer, bygninger og væverreder. Rede materialet består af itu gnavede kviste, blade eller barkstrimler. For nogle af arternes vedkommende foregår transporten af rede materialet på den måde, at fuglene flyver med det stukket ind under fjerene, hvorimod de øvrige arter transporterer det i næbbet. Agapornis familien omfatter 9 arter med i alt15 underarter, og i Danmark arbejder vi primært med de viste arter.

Agapornis
Agapornis

Kort om pasning:

Som hovedregel er dværgpapegøjer fordringsløse fugle, som er nemme at holde under beskyttede forhold. De har et behageligt væsen, men flere af arterne holdes bedst parvis, da mere end et par kan resultere i voldsomme kampe og som regel med døden til følge for det underlegne par. Et kassebur med mindstemålene 100 x 50 x 50 cm (l x h x d) er ideel. Uden for ynglesæsonen kan det være en god ide at holde hanner, hunner og ungfugle i tre adskilte volierer på mindst 2 m og med adgang til et frostfrit inderrum. Fodringen volder ikke de store problemer, da de fleste parakitblandinger kan anbefales, men til fugle, som opholder sig på begrænset plads, må det kraftigt anbefales at undgå for store mængder af solsikke, hamp og lignende fedende frøsorter. I forbindelse med avl, fyldes kassen halvt op med hø, før du hænger den op. Fuglene får nu travlt med at bygge rede, og de skal hver dag have frisk redemateriale, gerne grene af pil og birk. Kuldstørrelsen svinger fra 4 til 7 æg, men 5 er det mest almindelige. Kuld på mere end 7 æg bør reduceres, enten ved flytning eller fjernelse overskydende æg. Æggene lægges normalt med to dages mellemrum, og hunnen ruger i 22 - 24 dage. Ringmærkning sker omkring dag 9, eller når ungen åbner øjnene.