Mexicansk Spurvepapegøje (Forpus Cyanopygius)


En af de største arter og den eneste Spurvepapegøje hvor hannen kun har lyseblå, og ingen mørkeblå, farver. Arten er sjælden i hele Europa, men der er en lille bestand der opretholdes løbende af få opdrættere. En enkelt dansk opdrætter har, gennem en længere årrække, stået for en stor andel af det samlede europæiske opdræt. Arten er svær at få til at yngle, og mange opgiver inden de opnår opdræt. Ofte yngler fuglene først når de er flere år gamle. Fuglene forholder og bevæger sig ofte roligt, men det kan dække over et nervøst gemyt.
Udbredelse: Mexico.
Underarter: F. c. insularis, der ikke findes i fugleholdet.