Udstillingsregler

Stk. 1.: Tilmelding

1.1.: Alle medlemmer af D.A.K. kan udstille dværgpapegøjer og spurvepapegøjer. Bestyrelsen/udstillingsudvalget kan ved særlige lejligheder beslutte at lade ikke-medlemmer udstille.
1.2.: Tilmelding af fugle til skuet, skal ske på tilmeldingsblanketter godkendt af bestyrelsen/udstillingsudvalget.
1.3.: Fuglene, der såvel tilmeldes som udstilles enkeltvis, tilmeldes et af de i stk. 5.1. nævnte grupper.
1.4.: Herudover kan fuglene, senest ved indlevering til skuet, tilmeldes en af de i stk. 6.3. nævnte kollektioner.
1.5.: Udstilleren afkræves et udstillingsgebyr. Gebyrets størrelse fastsættes af bestyrelsen.
1.6.: Fuglene udstilles på udstillerens eget ansvar.


Stk. 2.: Udstillingsfuglen

2.1.: Den udstillede fugl bør gøre et sobert indtryk.
2.2.: Udstillingsfuglen skal virke sund og rask. En syg fugl samt en tilsyneladende rask fugl fra en syg besætning må ikke udstilles.
2.3.: Bestyrelsen/udstillingsudvalget har ret til at afvise eller fjerne fugle, der ikke overholder ovenstående krav.


Stk. 3.: Udstillingsburet

3.1.: Fuglene kan kun udstilles i anerkendte bure, købt eller lejet gennem D.A.K.
3.2.: Burene skal være absolut rene og i god stand. Ingen bure må bære synligt navn eller adresse.
3.3.: De udstillede numre på skuet må ikke, ved skiltning på burene, reklameres til salg.
3.4.: Bestyrelsen/udstillingsudvalget har ret til at afvise eller fjerne bure, der ikke overholder ovenstående krav.


Stk. 4.: Puljer

4.1.: De tilmeldte fugle inddeles i følgende puljer:

 • Pulje 1: Gråhovedet dvp. (A. canus).
 • Pulje 2: Taranta dvp. (A. taranta).
 • Pulje 3: Orangehovedet dvp. (A. pullarius).
 • Pulje 4: Rosenhovedet dvp. (A. roseicollis).
 • Pulje 5: Rødhovedet dvp. (A. p. fischeri).
 • Pulje 6: Sorthovedet dvp. (A. p. personatus).
 • Pulje 7: Jordbærhovedet dvp. (A. p. lilianae).
 • Pulje 8: Sodbrunhovedet dvp. (A. p. nigrigenis).
 • Pulje 11: Mexicansk spv. (F. cyanpopygius).
 • Pulje 12: Grønrygget spv. (F. passerinus).
 • Pulje 13: Blårygget spv. (F. xanthopterygius).
 • Pulje 14: Brille spv. (F. conspiccillatus).
 • Pulje 15: Lessons spv. (F. coelestis).
 • Pulje 16: Gulmasket spv. (F. xanthops).


Stk. 5.: Grupper

5.1.: Hver pulje, jfr. stk. 4.1 inddeles i følgende fem grupper:

 • Gruppe 1: Rene naturfarvede fugle, opdrætsnummer.
 • Gruppe 2: Rene naturfarvede fugle, konditionsnummer.
 • Gruppe 3: Mutationsfugle, opdrætsnummer.
 • Gruppe 4: Mutationsfugle, konditionsnummer.
 • Gruppe 5: Ikke standardbeskrevet mutationer, opdrætsnummer.
 • Gruppe 6: Ikke standardbeskrevet mutationer, konditionsnummer.

5.2.: I gruppe 1, 3 og 5 (opdrætsnummer) kan der kun udstilles fugle med fast D.A.K.-årgangsring, opdrættet af udstilleren.
5.3.: I gruppe 2, 4 og 6 (konditionsnummer) udstilles fugle uden fast D.A.K.-årgangsring samt indkøbte fugle.
5.4.: I gruppe 5 og 6 (nye mutationer) kan der kun udstilles artstypiske mutationer eller kombinationer, hvorpå der endnu ikke er udarbejdet standardbeskrivelser.


Stk. 6.: Kollektion

6.1.: Fugle, som er tilmeldt i grupperne 1 til 4, kan også, senest ved indleveringen, anmeldes som kollektion.
6.2.: Kollektion er en samling på fire fugle fra et af de i stk. 4.1 nævnte puljer.
6.3.: For fugle tilmeldt pulje 1 til 8, kan der vælges mellem følgende to kollektioner:

 • Kollektion A: Rene naturfarvede fugle fra gruppe 1 og/eller 2.
 • Kollektion B: Mutationsfugle fra gruppe 3 og/eller 4.

For fugle tilmeldt pulje 11 til 16, kan der vælges mellem følgende to kollektioner:

 • Kollektion C: Rene naturfarvede fugle fra gruppe 1 og/eller 2.
 • Kollektion D: Mutationsfugle fra gruppe 3 og/eller 4.


Stk. 7.: Bedømmelse

7.1.: De udstillede fugle bedømmes som voksne fugle. Fuglene skal være udfarvet, og deres udseende og størrelse skal være som naturfuglenes. Herfra afviger mutationsfuglene kun ved deres farve, dog med tilbørlig hensyntagen til ændringer i fjerstruktur.
7.2.: I gruppe 1 til 4 skal bedømmelsen ske udfra, de af D.A.K., udarbejdede standardbeskrivelser og efter følgende pointskala:

 • Farve: max. 30 points
 • Type og holdning: max. 20 points
 • Størrelse: max. 20 points
 • Kondition og fjerdragt: max. 15 points
 • Næb, ben og fødder: max. 15 points

7.3.: I gruppe 5 og 6 bedømmes fuglene efter følgende pointskala:

 • Type og holdning: max. 20 points
 • Størrelse: max. 20 points
 • Kondition og fjerdragt: max. 15 points
 • Næb, ben og fødder: max. 15 points


Stk. 8.: Præmie

8.1.: Hver af de, i stk. 5.1, nævnte grupper tildeles én præmie pr. påbegyndt 5 bedømte numre.
8.2.: Fordelingen i hver gruppe er max. én "guld", én "sølv" og det fornødne antal "bronze".
8.3.: "Guld" tildeles den bedste fugl, der efter bedømmelsen har opnået mindst 92 points, i gruppe 5 og 6 dog mindst 66 points.
"Sølv" tildeles den bedste fugl, der efter bedømmelsen har opnået mindst 91 points, i gruppe 5 og 6 dog mindst 65 points.
"Bronze" tildeles de bedste fugle, der efter bedømmelsen har opnået mindst 90 points, i gruppe 5 og 6 dog mindst 64 points.
8.4.: Den bedste fugl i henholdsvis pulje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 samt pulje 11, 12, 13, 14, 15 og 16, på tværs af gruppe 1, 2, 3 og 4, som har opnået mindst 90 points, præmieres som "pulje/artsvinder".
8.5.: Alle fugle med fast D.A.K.-årgangsring, der efter bedømmelse har opnået mindst 92 points, tildeles "diplom".
8.6.: Bedste kollektion, i henholdsvis kollektion A, B, C og D, som har opnået højest gns. point over 88 points med mindst pointmargen, præmieres som henholdsvis "Bedste kollektion i dværgpapegøjer" og "Bedste kollektion i spurvepapegøjer". Ved pointlighed gælder flest antal topfugle og derefter sammenligning af disciplin, fugl for fugl. Ved stadig lighed er det en dommerafgørelse.

8.7.: Den bedste fugl i gruppe 5 og 6 på tværs af puljerne 1 til 8, samt på tværs af puljerne 11 til 16, som har opnået mindst 64 point, præmieres som gruppevinder.


Stk. 9.: Danmarksmester

9.1.: De to udstiller der på sine fem bedst placerede fugle, i henholdsvis pulje 1 til 8 samt pulje 11 til 16, på tværs af grupperne 1 til 4, sammenlagt har opnået højest pointantal med mindst pointmargen, kåres som henholdsvis "DM i dværgpapegøjer" og "DM i spurvepapegøjer". Ved pointlighed gælder flest antal topfugle og derefter sammenligning af disciplin, fugl for fugl. Ved stadig lighed er det en dommerafgørelse.


Stk. 10.: Vandrepokaler

10.1.: De to udstiller med højest pointantal, jfr. stk. 9.1., tildeles vandrepokal for henholdsvis "DM i dværgpapegøjer" og "DM i spurvepapegøjer".
10.2.: Vandrepokalerne skal, for at blive ejendom, vindes fem gange i alt.


Stk. 11.: Champion

11.1.: Tildelte diplomer, jfr. stk. 8.5, registreres hos D.A.K. med årstal, ringnummer, art, farve, point, opdrætter (i henhold til ringregister) samt udstiller.
11.2.: Fugle, der inden for max. 5 år er tildelt 3 diplomer, kåres som champion.


Stk. 12.: Diplomer

12.1.: I forbindelse med kåringen af DM i dværgpapegøjer og DM i spurvepapegøjer, jfr. stk. 9.1., uddeles der, til danmarksmestrene, et "DM-diplom".
12.2.: I forbindelse med kåringen af champion, jfr. stk. 11.2, uddeles der, til såvel opdrætteren som udstilleren, et "champion-diplom".


Stk. 13.: Erstatningsnummer

13.1.: Erstatningsnummer, en udstillet fugl hvor art, farve, køn eller gruppe ikke svare til tilmeldingen, bedømmes, men præmieres ikke.


Stk. 14.: Afhentning

14.1.: Det udstillede nummer må tidligst fjernes fra udstillingen 15 minutter efter fastsat lukketid. Kun undtagelsesvis vil der kunne opnås dispensation herfra.

Nærværende udstillingsregler er vedtaget på Dansk Agapornis Klub's ekstraordinær generalforsamling den 1. september 1996.


Ændret på ordinær generalforsamling den 12. marts 2000.
Ændret på ordinær generalforsamling den 28. marts 2004.
Ændret på ordinær generalforsamling den 20. marts 2010.
Ændret på ordinær generalforsamling den 15. marts 2014.
Ændret på ordinær generalforsamling den 18. marts 2017.

Ændret på ordinær generalforsamling den 29. august 2020.

Udstillingsburet

DAK’s standard udstillingsbur er af hollandsk type. 

Beskrivelse

Mål: L = 33,5 cm, H = 32 cm og D = 17,5 cm.

Farve: Sort halvmat udvendig og hvid halvmat indvendig. Grå gitter.

Udstyr: Buret skal være forsynet med en hvid foderskål (Ø = 7,5 cm, H = 4 cm), et hvidt drikkerør (Ø = 3,5 cm, H = 8 cm) og en burkortholder.